LİSENZİYA

“MFX- Trading İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə

həyata keçirilməsinə icazə verilən əsas və yardımçı

İnvestisiya xidmətlərinin ( əməliyyatlarının )

Siyahısı

Əsas investisiya xidmətləri (əməliyyatları )

-qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri sifarişlərinin qəbul və icra edilməsi;

-fərdi investorların portfelin idarə edilməsi;

-investisiya məsləhətlərinin verilməsi;

-qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və anderraytinqi;

-qiymətli kağızların öhdəlik götürməklə yerləşdirilməsi və anderraytinqi;

-mərkəzi depozitarin və fond birjasının üzvü qismində öz hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyat aparılması;

-marja ticarəti.

Yardımçı investisiya xidmətləri ( əməliyyatları )

-müştərisinin qiymətli kağızlar hesablarının idarə edilməsi, o cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətlərinin öhdəliklərlə yüklənməsi ilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi;

-investorlara qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri ilə həyata keçirdiyi əqdlərin bağlanması üçün kredit və ya digər formada borc verilməsi;

-qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri ilə bağlı investisiya tədqiqatı və maliyyyə təhlilinin aparılması;

-təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminatın sərəncamçısı xidmətinin həyata keçirilməsi;

-əsas investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi ilə bağlı xarici valyuta mübadiləsi.