APARICI ÖLKƏLƏRİN UÇOT DƏRƏCƏLƏRİ

Ölkə Göstərici % Əvvəlki toplantı Növbəti toplantı
Yeni Zellandiya Official Cash Rate 0.25% 23.09.2020
Avstraliya Cash Rate0.25 %06.10.2020
İsveçrə 3-month LIBOR -0.75% 13.06.2020
Kanada Target for the overnight rate 0.25%09.09.2020
Yaponiya Target for the overnight call rate -0.1% 17.09.2020
İngiltərə Bank Rate 0.1% 05.10.2020

AB Main refinancing operations rate 0% 10.09.2020
ABŞ Federal Funds Rate 0.25% 05.10.2020