Amazon rekord 18,5 milyard dollarlıq istiqraz yerləşdirdi

Bloomberg, onlayn satış şirkəti Amazon'un şirkət tarixində ən böyük istiqraz satışı olan 18,5 milyard dollarlıq istiqraz yerləşdirdiyini bildirdi. Ənuzunborckağızının ödəmə müddəti 40 ildir. YayındaCitigroupInc., JPMorganChase & Co., MorganStanleyvə WellsFargo & Cokimibanklarınqiymətlikağızlarınyerləşdirilməsiilə məşğulolduğuqeydedildi.

Toplananvəsait ətrafmühitvə sosiallayihələrdaxilolmaqla ümumikorporativməqsədlər üçünistifadə ediləcəkdir. Nəşrxatırladıbki, əvvəllərAmazon 15 milyarddollarlıqhissə satmağı planlaşdırırdı. AprelayınınsonundaAmazon 2020-ciil üçünmaliyyə nəticələrinibildirdi. Şirkətinxalismənfəəti 26.9 milyarddollarolubvə əvvəlki üç ildəkihəcmini üstələyib.

Mənbə: Bloomberg


Farid Akbarov