100 ən böyük şirkətin dəyəri rekord dərəcədə 31,7$ trilyon dollara çatdı

PwC-nin illik araşdırmasına görə, reytinqdəki doxsan doqquz şirkət kapitallaşdırma səviyyəsini artırdı. Dünyanın ən böyük şirkətlərinin bazar kapitallaşması il ərzində 48% böyüdü. Apple Inc. bazar dəyərində ilk yerini yenidən qazandı, Səudi Aramco (2-ci yer) və Microsoft Corp. (3-cü yer) yerləşdi. 2021-ci ilin Yanvarında Apple-ın kapitallaşması rekord həddi 2,4 trilyon dollara çatdı.

Bazar Kapitallaşmasına görə Tesla Inc. eyni zamanda 2020-ci ilin mart ayında 96 milyard dollardan 2021-ci ilin mart ayında 641 milyard dollara yüksəldi - beləliklə, artım 565% oldu və sıralamadakı 100 şirkət arasında ən yüksək oldu. Çin qida çatdırılması platforması "Meituan" bazar kapitalında ikinci ən böyük artımı 221% -ə çatdırdı. China Mobile, sıralamada bazar dəyəri 2021-ci il tarixinə qədər azalmış yeganə şirkətdir.

PwC-yə görə Texnoloji sektor kapitallaşma baxımından ən böyük (10,5 trilyon dollar) olaraq qaldı. Texnoloji sektora əlavə olaraq ən müvəffəq olanlar, sənaye və xammal sektorları oldu, ən az səmərəli isə səhiyyə, enerji və mənzil sektorları idi. Amerika Birləşmiş Ştatları həm təmsil olunan şirkətlərin sayına, həm də ümumi kapitallaşmasına görə sıralamada liderliyini davam etdirir. Sıralamaya daxil olan 59 Amerika şirkəti 100 şirkətin ümumi bazar dəyərinin 65% -ni təşkil etmişdir.

Lakin İngilitərədənin bazarı bir azalma gördü , üç İngilis şirkəti - HSBC, BP ​​və GlaxoSmithKline - siyahıdan bir anda çıxdıqları üçün, PwC reytinqindəki şirkətlərin sayına görə 5-ci yerdən 10-cu yerə düşdü.

Mənbə: Finance

Farid Akbarov